Tło Sudety

Książański Park Krajobrazowy

Przejdź na mapę
Leży na granicy Przedgórza Sudeckiego i Sudetów Środkowych. Od strony północno - zachodniej leży na terenie m. Wałbrzycha oraz graniczy od strony północnej z m. Świebodzice. Park ten zawiera od 181 do 229 gatunków roślin. Szczególnie licznie występują mchy i porosty. 29 gatunków podlega ochronie, z czego 19 całkowitej. Na terenie parku występuje 17 pomników przyrody, głównie cisów, m.in. cis Bolko, a także 3 zabytkowe aleje drzew: 2 lipowe i jedna kasztanowa, arboretum – Sudecki Ogród Dendrologiczny oraz 130 drzewa egzotyczne i 126 drzew zabytkowych.

Komentarze

Brak wyników

0.0/5

Liczba ocen: 0