Tło Sudety

Park Krajobrazowy Gór Sowich

Przejdź na mapę

Park Krajobrazowy obejmujący Sudety Środkowe, centralną część pasma Gór Sowich oraz masyw Włodarza. Powierzchnia Gór Sowich jest wyrównana, a stoki, zwłaszcza północno - wschodnie mają stromy charakter, pocięte głębokimi i wąskimi dolinkami potoków. Teren wyróżniają niewątpliwie malownicze skałki.


Pod względem geologicznym Park Krajobrazowy Gór Sowich obejmuje część gnejsowego bloku górskiego, stanowiącego najstarszy, proterozoiczny element budowy geologicznej Sudetów. Wśród skał metamorficznych największą powierzchnię zajmują gnejsy i migmatyty uważane za najstarszą formację skalną w obrębie całych Sudetów. Są to różne odmiany gnejsów, często silnie zafałdowane. Wśród nich występują wkładki amfibolitów, serpentynitów, hornblendytów, skał kwarcowych oraz młodsze skały żyłowe.

Tutejszy typ górskiego krajobrazu odznacza się dużą koncentracją różnych kontrastowych form na małej powierzchni, w skali nie występującej nigdzie indziej w kraju. Decyduje to o dużej atrakcyjności turystycznej Parku, przez który wiedzie wiele szlaków. 

Komentarze

Brak wyników

0.0/5

Liczba ocen: 0