Tło Sudety

Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich

Przejdź na mapę oferta Kontakt

Park położony jest w Sudetach Środkowych, na południe od Wałbrzycha, tąd nazwa, mimo iż nie ma pasma górskiego o nazwie Sudety Wałbrzyskie. Obejmuje środkową, najwyższą część Gór Kamiennych - Pasmo Lesistej (851 m n.p.m.), zachodnią część Gór Suchych z Waligórą (936 m n.p.m.) oraz wschodni fragment Gór Wałbrzyskich i Rybnicki Grzbiet. Od południa graniczy z czeskim parkiem krajobrazowym CHKO "Broumovsko". Najwyższy punkt 936 m n.p.m. – Waligóra, a najniższy ok. 400 m n.p.m.

Obszar Parku należy do zlewni Morza Bałtyckiego. Słabo rozwinięta śieć hydrograficzna. Wody podziemne nie mają dużego znaczenia ze względu na brak warstw wodonośnych. Ważniejsze potoki to: Rybna, Sokołowiec, Złota Woda i Grzędzki Potok. Interesującym zjawiskiem jest kaptaż Rybnej, która w wyniku erozji wstecznej "przechwyciła" górny, źródliskowy odcinek Ścinawki i płynie głęboką przełomową doliną do Bystrzycy.

Komentarze

Brak wyników

0.0/5

Liczba ocen: 0

Telefon